Ett primtal är ett heltal som är större än 1 samt endast delbart med sig själv och 1. Man brukar säga att ett primtal endast har triviala delare.

Till exempel så är 5 ett primtal eftersom det endast är delbart med 1 och 5. Med andra ord så är inte 6 ett primtal eftersom det till exempel är delbart med 2.

Nedan kan du testa om ett tal är ett primtal eller ej.